Behind the blog

Ấp ủ giấc mơ từ Eat, Pray, Love của E.G., tôi đã quyết tâm thực hiện để nó không còn là giấc mơ nữa—đi và viết, cho bản thân mình. Blog Ngày lang thang đã bắt đầu như vậy, từ những mong muốn lưu giữ thanh xuân qua những chuyến đi.