Behind the blog

Blog Ngày lang thang bắt đầu từ những mong muốn lưu giữ thanh xuân qua những chuyến đi của Thảo. Càng viết thì Thảo lại càng thích viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn về những kinh nghiệm mình có, những việc mình đã trải qua. Thảo hi vọng sẽ giúp được cho bạn bằng những thông tin và kinh nghiệm chia sẻ tại blog này.

Top