Showing: 1 - 6 of 8 Articles
Life in Japan Travel

Cuộc sống Nhật: 4 trải nghiệm sau khi đến Nhật

Dạo gần đây, các app tôi dùng khi sinh sống ở Nhật cứ nhảy tin liên hồi về số ca lây nhiễm covid + tình hình thời sự các thứ… tự nhiên làm tôi nhớ đến thời vừa chân ướt chân ráo đến Nhật, lơ ngơ và ngạc nhiên đủ điều.