Category Archives: Inside Pieces

Người nửa mùa

Nửa mùa là "half-season" ^^

2020 | Năm Covid I

Một năm không đi du lịch là một năm ở nhà chăm con ^^

Bị trộm mất tiền khi thuê “sai” phòng

Lần mất tiền “đậm” nhất trong lịch sử.