Category Archives: Autumn

Kamikochi | Viên ngọc quý của dãy Alps Nhựt Bổn

Kamikochi | Viên ngọc quý của dãy Alps Nhật Bản

3 loại JR Pass ở Hokkaido

3 loại JR Pass ở Hokkaido

Mùa thu Nhật Bản

Mùa thu Nhật Bản

Leo núi Takao (高尾山) ở Tokyo

Leo núi Takao (Hachioji, Tokyo)

1 Comment

Đi lặn biển ở Phú Quốc

Trải nghiệm lặn biển vào tháng 8 mùa mưa Phú Quốc.

(CẬP NHẬT 2023) Vé Seishun 18 mùa thu

Vé tàu mùa thu: Thanh xuân 18