Tag Archives: Airport

Welcome home!

20 điều note vội khi bay Melbourne - Hồ Chí Minh cùng con

Quá cảnh ở Singapore: Làm gì cho hết giờ?

Quá cảnh ngắn giờ hay dài giờ đều có chỗ để chơi ;)

Ngủ sân bay

Kể chuyện ngủ sân bay

2 Comments

8 tiếng quá cảnh Hồng Kông

8 tiếng transit sân bay Hong Kong

4 cách đến sân bay Narita từ Tokyo (và ngược lại)

(CẬP NHẬT 2020) 4 cách đến sân bay Narita từ Tokyo

6 Comments